TOTAL UNINSTALL

Uaktualnienie do Total Uninstall. jest zgodne z wersjami 4.x i 5.x.

1. Zainstaluj najnowszą wersję Total Uninstall

Zainstaluj Total Uninstall w osobnym folderze. Zaleca się domyślną lokalizację instalacji sugerowaną przez program instalacyjny. Total Uninstall może współistnieć z wszystkimi poprzednim starszymi wersjami 5.x, 4.x.

2. Zaimportuj monitorowane programy do wersji 6

Aby zaimportować plik dziennika z Total Uninstall 4.x lub 5.x (rejestrowane instalacje) do Total Uninstall trzeba użyć polecenia Importuj z menu głównego. Polecenie to jest dostępne w module "Monitorowane programy".

Przełącz się do modułu Monitorowane programy

Import monitorowanych programów z wersji 4.x lub 5.x

3. Całkowicie odinstaluj starą wersję

Starą wersję można całkowicie odinstalować, łącznie z danymi programu. Pozostawienie starej wersji i używanie jej nie wpływa w żaden sposób na nową wersję programu.

Total Uninstall nie może znaleźć lub importować monitorowanych programów

Jeśli magazyn dzienników w poprzedniej wersji był w niestandardowej lokalizacji, sprawdź, czy standardowa lokalizacja nie istnieje. Standardowa lokalizacja musi być usunięta lub zostać zmieniona jej nazwa, a wtedy program wyświetli okno "Przeglądaj w poszukiwaniu folderu", aby wybrać niestandardową lokalizację.

Przykład standardowej lokalizacji: C:\ProgramData\Martau\Total Uninstall 6