TOTAL UNINSTALL

Total Uninstall - podsumowanie zainstalowanego programu
Moduł funkcyjny Zainstalowane programy
Podsumowanie informacji analizowanego programu


Moduł funkcyjny Zainstalowane programy
Wykryte zmiany wprowadzone przez analizowany program

Moduł funkcyjny Zainstalowane programy
Odinstalowywanie analizowanego programu

Total Uninstall - rozpoczęcie monitorowania procesu
Moduł funkcyjny Monitorowane programy
Rozpoczęcie procesu monitorowania

Total Uninstall - instalowanie monitorowanego programu
Moduł funkcyjny Monitorowane programy
Instalacja monitorowanego programu

Opcje Total Uninstall
Opcje Total Uninstall